Határozatok

Az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadták. A gazdasági felelős beszámolója: 44 igen, 2 tartózkodás mellett - elfogadva.
Az egyesület 2012 évi költségvetése: 40 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett - elfogadva. Az ifjúsági felelős beszámolója: 45 igen, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.
A Felügyelő Bizottság beszámolója: 43 igen. 3 tartózkodás mellett elfogadva.
A Fegyelmi Bizott-ság beszámolója: egyhangúlag elfogadva.
A Holt-Marcal Non-profit Kft. Tájékoz-tatója: egyhangúlag elfogadva.
Az Egyesület vezetősége számára a felmentvényt valamint a virmanolási jogot a küldöttek egyhangúlag megadták.
2011/01. számú küldöttközgyűlési határozat: A harcsa horgászata és a kifogható legkisebb mérete az országos horgászrend szerint kerüljön be az egyesületi horgászrendbe. Egyhangúlag elfogadva
2011/02. számú küldöttközgyűlési ha-tározat: Kerüljön visszaállításra az éves - egy területi engedéllyel - kifogható huszonöt darabos pontykorlátozás. A huszonöt darab kifogott ponty mennyiség után csak egy újabb területi engedéllyel lehessen pontyot fogni és megtartani.
7 igen, 39 nem, 1 tartózkodás mellett -  elutasítva.
2011/03. számú küldöttközgyűlési ha-tározat: Az Egyesület a vízterületet bérbe kapta és nincs arra engedély, hogy a parton teraszt, bódét, vagy bármilyen építményt a horgászok létesítsenek. A meglévőket azonnali hatállyal le kell bontani, addig horgászengedély nem kerülhet az érintettek részére kiadásra, míg a fent említett építményt el nem bontja.
Ugyanez vonatkozzon a vízre épített horgászállásokra is. Akik felszólítást és haladékot kaptak a rossz és balesetveszélyes felépítmények felújítására, azok azt hala-déktalanul tegyék meg. Az elmaradt felújítások érintettjeitől a horgászállások használati jogát azonnal visszavonjuk.
45 igen, 1 tartózkodás mellett -  elfogadva.
2011/04. számú küldöttközgyűlési határozat: A felső vízen ladikkal rendelkezők a kitűző karókat a vízparttól legfeljebb 8 méterre tűzhetik ki. A mederben horgászók a horgászat befejezését követően kötelesek a karókat eltávolítani. Az őszi haltelepítéssel egy időben a ladikokat és a karókat is ki kell venni.  
23 igen, 18 nem, 5 tartózkodás mellett -  elfogadva.
2011/05. számú küldöttközgyűlési határozat: A Házi Horgászrend II/4. pont. A ponty felső méretkorlátozását célszerű lenne  10-15 centiméterrel feljebb vinni, tekintettel a fajok szerinti tömegindexre. Javasolt méret-emelés 10 cm.
40 igen, 4 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadva
2011/06. számú küldöttközgyűlési hatá-rozat: Házi horgászrend II/5. pont. A pontban jelzett tilalom eltörlése. Egyhangúlag elfogadva.
2011/07. számú küldöttközgyűlési határozat: Az Alapszabály III.fejezet 8.§. /4/ bekezdése egészüljön ki a következővel: „…illetve, aki a fegyelmi bizottság által egy éven túli eltiltás fegyelmi büntetésben részesül, az automatikusan kizárást, a tagság megszüntetését vonja maga után”.Egyhangúlag elfogadva.
2011/08. számú küldöttközgyűlési határozat: Az Alapszabály II. fejezete 4.§. egészüljön ki a következőképpen: Az a horgásztárs, akit a fegyelmi bizottság a horgászattól eltiltott – ide értve a felfüggesztett eltiltást is – ne lehessen küldött, illetve vízterület felelős. Egyhangúlag elfogadva.
2011/09. számú küldöttközgyűlési határozat: Az Alapszabály 7.§./11/ a társadalmi munkára vonatkozó rendelkezését törölni.Egyhangúlag elfogadva.
2011/10. számú küldöttközgyűlési határozat: Az Alapszabály13.§. 3. egészüljön ki azzal „a beszámolók írásos anyagát a küldöttek részére a küldöttközgyűlési értesítővel együtt megküldi, illetve Interneten betekintésre biztosítja"43 igen 1 nem 2 tartózkodás mellett elfogadva.
2011/11. számú küldöttközgyűlési határozat: A házi horgászrend II/4. pont:   Változtatási javaslat: "A harcsa zsákmányként megtartható alsó mérete 60 cm." A 2011/01 sz. határozat miatt okafogyottá vált.
2011/12. számú küldöttközgyűlési határo-zat: A házi horgászrend II/5. pont: Változtatási javaslat :"Az őszi haltelepítést követően a békés halak horgászata 2 hétig TILOS, a rabló halakra horgászni hozott kishallal  lehetséges." A tilalom megszűnése és az új telepítési rend miatt aktualitását vesztette
2011/13. számú küldöttközgyűlési határo-zat: A tagsági díj összegének kérdésében ne a vezetőség, hanem a küldöttközgyűlés döntsön.
7 igen, 34 nem, 5 tartózkodás mellett -elutasítva.
2011/14. számú küldöttközgyűlési határozat: A házi horgászrend II./11. Kiegé-szítése „az éjszakai horgászatkor a horgászhelyet a közvilágítás meglététől függetlenül jól láthatóan meg kell világítani. Elfogadható világító eszközök halogén-, petróleum-, gáz- illetve akkumulátorlámpa és 10 cm-nél magasabb gyertya-illetve LED mécses.
40 igen, 5 nem, 1 tartózkodás mellett- elfogadva.
2011/15. számú küldöttközgyűlési határozat: A Felügyelő Bizottság javaslata, hogy a nonprofit Kft. felügyeletére a vezetőség állítson össze egy felügyelőbizottságot, és annak elfogadását terjessze a 2012 év első negyedévében tartandó küldöttközgyűlés elé.
Egyhangúlag elfogadva
A küldöttközgyűlés végén Pintér András az egyesület elnöke köszönetet mondott a küldöttek, a közreműködök egész évi munkájáért minden tagunknak és családjaiknak békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánva a küldöttközgyűlést bezárta.

Joomla templates by a4joomla