VÖRÖS ISZAP SZENNYEZÉS UTÁN A HOLT-MARCALON

Mint az már ismeretes a vörös-iszap katasztrófa egyesületünket is  többszörösen érintette, legfőképpen amiatt, hogy a Holt-Marcal vízpótlása első-sorban a Marcal folyóból történne.  Keserű Balázstól, az Észak-dunántúli Környezet-védelmi és Vízügyi Igazgatóság vízvédelmi ügyintézőjétől és vízügyi tanácsosától, egyesü-letünk tagjától kapott információ szerint a www.edukovizig.hu  oldalon egy részletes szakmai tájékoztató anyag található Jelentés vörösiszap katasztró-fáról címmel.
Amiről még nincs benne szó az az, hogy 2011.12.01.-én az ÉDUKÖVIZIG működési te-rületén is megszűnt az I. fokú vízminőség-védelmi kárel-hárítási készültség, mert a felettünk lévő szakaszokon is befejeződtek a kármentesítési munkálatok.
A felügyelőséget megkerestük: nyilatkozzanak arról, hogy a vízminőség szempontjából megkezdhető e a vízpótlás a Holt-Marcal felé. Erre választ még nem érkezett. Pozitív visszajelzés esetén a vízpótlás azonnal megkezdhető, annak már műszaki akadálya sincs, a duzzasztó ismét üzemel.
A  Holt-Marcalba szennyező anyag nem jutott, mert a Marcalon levonuló szennyezés ideértét megelőzően a felső vízpótlás megszűntetésre ke-rült. A Holt-Marcal vízpótlását 2011-ben a Pándzsa felől oldották meg.
Ugyanakkor egy másik infor-máció szerint a szennyezés miatt elrendelt halászati és horgászati tilalom a folyó Marcalon várhatóan 2012-ben is fennmarad.

 

 

Joomla templates by a4joomla