FEGYELMI HELYZET

Vízterületünk ellenőrzését a 3 halőr, a társadalmi halőrök, a szektorfelelősök valamint a társadalmi ellenőrök hajtották végre. Az ellenőrzésekbe az együttműködési megállapodás alapján a Győri Rendőr-kapitányság körzeti megbízottjai valamint az Őrház Kft. biztonsági őrei is besegítettek.
2011-ben vezetőségünk feljelentés hiányában nem kezdeményezte halvédelmi birság kiszabását a halvédelmi felügyelőnél. Más horgász egyesületektől sem kaptunk eddig olyan jelzést, hogy horgásztársaink engedély nélkül horgásztak, illetve vétettek volna az ottani házszabályok ellen.
Egyesületi tagunk ellen ez évben összesen hat esetben indult eljárás halőri, szek-torfelelősi bejelentés alap-ján. A Fegyelmi bizottság által hozott fegyelmi büntetések 4 esetben kihirdetést követően jogerőre emelkedtek két alka-lommal másodfokú eljárásra került sor
A hat esetből kettő esik a súlyosabb megítélés alá, 1 horgásztársunk az általa kifogott mértes süllőt nem írta be fogási naplójába, valamint ellenőr-zésekor 1 darab méreten aluli süllő is volt szákjában, melyeket egy másik horgásztársunk meg-kísérelt a helyszínről elvinni.
A másik esetben hor-gásztársunk tanyahelyén zárható bódét épített, azt lekerítette, a környékén lakás felújításból származó és egyéb hulladékokat tárolt melyet köztiszteletnek örvendő halőrünk többszöri felszólítására sem volt hajlandó elbontani illetve elszállítani. Az ellenőrzésre jogosult személynek igazol-ványát nem adta át, trágár szavakkal illette és szóban megfenyegette. Rajtuk kívül egyik tagunk a Marcalon rendszeresen, több tanyahelyet érintve, hosszirányban közleke-dett, Egy tag az éjszakai horgászatát követően fel-szereléséi közé eldugva 1 darab méreten aluli pontyot kísérelt meg területünkről elvinni, amely a fogási naplóba nem volt beírva. Megint másik horgásztársunk szintén éjszakai horgászat során 3 készséggel horgászott, az általa kifogott méretes amur fogási naplójába nem volt bevezetve.

 Döntéseink

¤ Hat hónap – eltiltás fegyelmi büntetést (1 évre felfüggesztve) szabtunk ki azon horgásztársunk ellen, aki rendszeresen hosz-szirányban közlekedett a ladikjával.
¤ Két év időtartamra kizártuk azon horgásztársunkat, aki mé-retes illetve méreten aluli süllöt fogott amiket nem irt be fogási naplójába.

¤ Írásbeli megrovásban részesítettük azon horgász-társunkat aki a süllőket fogó  és fogási naplóba eredményt be nem író horgásztársát nem figyelmeztette a házirend betar-tására
¤ Halmazati büntetésként két év két hónap eltiltásra büntettük azon horgásztársunkat aki az ellenőrzésre jogosult személyt trágár szavakkal illette, és a kifogásolt tanyája melletti körülményeket nem szüntette meg.
Megjegyzem: ő volt az, akit korábban  már 6 hó időtartamra eltiltottunk a horgászattól 1 év  időtartamra felfüggesztve.
¤ Egy év két hónap horgászattól való eltiltás fegyelmi büntetést szabtunk ki azon horgásztársunk ellen, aki éjszaki horgászatának befeje-zését követően felszerelései közőtt 1 db. méreten aluli pontyot dugott el. Fellebbezését kö-vetően a másodfokú bizottság az eltiltást 10 hónap időtartamra csökkentette.
¤ Egy év horgászattól való eltiltás fegyelmi büntetést róttunk ki azon társunk ellen aki éjszaki horgászata során 3 készséggel horgászott, valamint az általa kifogott méretes amurt fogási naplójába nem vezette be. Fellebbezése után a másodfokú bizottság fegyelmi büntetését  8 hó időtartamra mérsékelte.
Összegzésként elmond-hatjuk, hogy a 2011 évi elle-nőrzések hatékonyságára rányomta bélyegét az halőr hiány, amely horgásztársaink között köztudomású volt. Egye-sületünk fegyelmi helyzete a számszerűségi mutatók ellenére stagnál, a 2011-ben elkövetett szabályszegések az elmúlt éviekhez hasonlóak, és vál-tozatlanul léteznek olyan fel nem derített szabálytalanságok, melyeknek számát becsülni nem tudjuk.
Fontos, hogy az egyesület minden tagjának célja legyen ezek számának csökkentése. Többek közt oly módon, hogy ha kell társainkat, szomszédainkat azonnal, szóban figyelmeztetjük az Egyesületi Horgászrend maradéktalan betartására.

Kovács György a Fegyelmi bizottság elnöke

 

 

Joomla templates by a4joomla