Közgyűlés 2011

Az előírt határidőre a megválasztott és szavazásra jogosult 78 küldöttből 46-an jelentek meg így a küldöttközgyűlés határozatképes volt.  
Miután Tóth Ferenc, az egyesület titkára üdvözölte a meghívott vendéget és a küldötteket a közgyűlés levezető elnöki teendőire javasolta Sándor Andrást, az egyesület örökös tiszteletbeli elnökét, a jegyzőkönyv vezetésére Horváth Imre, a hitelesítésre pedig Szabó József és Gintli Gyula sporttársakat. A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenvélemény nélkül elfogadta.
Ezt követően Sándor András vette át a szót, ismertetette – a küldöttek előtt a meghívóból már ismert – napirendi pontokat és megkérdezte kívánnak-e más témát is megvitatni. Újabb témára javaslat nem érkezett.

Elnöki értékelés

A küldöttgyűlés érdemi részében Pintér András az egyesület elnöke számolt be az egyesület tevékenységéről.
Megemlítette, hogy az alsó vízterület kotrási és egyéb munkálatai befejeződtek. Sok gond volt, mert a kotrást végző vállalkozások nem végeztek megfelelő munkát, így a beruházó a kivitelezők cseréjére kényszerült. A Helbényi-zsilip felújítása miatt a régi halfogó rácsot az egyesületnek el kellett távolítania, majd újat beépíteni.
A régit hulladékvasként értékesítettük. A bevétel csaknem fedezte az új rács beépítésének költségeit.
A vízügyi munkálatok eredményeként a Pándzsa pataknak az egyesület kezelésében lévő része jelentősen átalakult. Az új duzzasztóval jó vízszintet lehet tartani. Feladatunk lesz, hogy a folyamatos ellenőrzést erre a részre is kiterjesszük, mert a halaink most már ide is akadály nélkül felúszhatnak. Ez a vizsgázott, főállású halőrrel és társadalmi segítőkkel megoldható.
– A vörösiszap-katasztrófa miatt a felső vízterület élő Marcal felőli betáplálása egész évben szünetelt. – jegyezte meg Pintér András – Friss vizet és megfelelő vízszintet csak az alsó vízterületen keresztül a Pándzsa patakról tudtunk biztosítani. Emiatt szinte folyamatosan kritikus volt a vízterület helyzete. Meglepő azonban, hogy a víz oldott oxigén szintje a rendszeres mérés adatai szerint az átlagosnál jobb volt.
Szólt az elnök a már hosszú ideje zajló Achilles ügy fejleményeiről is. Mint ismeretes a pert első- és másodfokon megnyertük. Ám felülvizsgálati kérelem alapján a Legfelsőbb Bíróság az ítéleteket hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását rendelte el.  
A peres eljárással kapcsolatban most egyezség van a két fél közt kialakulóban. Ez alapján a kérdéses vízszakaszon a tanyahelyeket megszüntetjük, a terület lekerítésre kerül. Az Achilles Kft. ide  - néhány, általunk meghatározott méretű és elhelyezésű stéget készíthet, ahol a saját vendégeit horgásztathatja. Ezért a kft. nekünk 400 000 forint összeget fizet. Ebből 200 000 forintot készpénzben, halasításra, másik felét családi fürdőjegyben adja az egyesület tagjai számára.
Az alsó vízterületen elkészült egy 50 beállásos versenypálya, amit tagjaink is folyamatosan használnak. A pályát 2012-ben szeretnénk tovább bővíteni. A tervek készen vannak, a szükséges engedélyek birtokában a további horgászhelyek kiépítését folytatjuk. A már elkészült szakaszon került megrendezésre a megyei professzionális csapatbajnokság. A résztvevőktől a pályával kapcsolatban csak pozitív visszajelzést kaptunk. A megyei profi egyéni versenyt a Malom-árok területén rendeztük. Ez már nem volt olyan szerencsés. Véleményünk, hogy ott ilyen versenyeket nem szabad tartani.
A szomszéd vagongyári egyesülettel jó kapcsolatunk alakult ki. Közösen fordultunk a Vízügyi Igazgatósághoz is a vízpótlás ügyében. Beadványaink azonban – a vörösiszap katasztrófára való hivatkozással – nem vezettek eredményre. Részt vettünk Az AUCHAN beruházás véleményezésében. Kifogásainkat előterjesztettük, amelyek elsődlegesen a csapadékvíz Holt Marcalba történő vezetésére, valamint a zajterhelésre irányultak.  Ígéreteik szerint meg fogják oldani. Az eljárásban már ügyfélként veszünk részt, a vízjogi engedély csak akkor válik érvényessé, ha azt mi is aláírjuk.
– Több soron kívüli beruházást is végre kellett hajtanunk – jegyezte meg az elnök. – Első volt, az energiaellátás átalakítása az egy fázisról a három fázisra. Ezzel biztosítva van, hogy a hátulsó kertben dolgozni tudjunk. Az ANTSZ bezáratta az étterem konyháját. A sürgős átalakításokat végrehajtottuk, így az étterem két hét után újra működhetett.  A kerthelyiségnél lévő sátrat oldalponyvával láttuk el, így a hosszabb idejű működés már biztosítottá vált. Ugyancsak ponyvacsere vált szükségessé a Merkur-tó melletti kis sátornál is.
2011-ben, tavasszal és ősszel 10,5 millió forint értékben telepítettünk halat vizeinkbe. A tavasz során 60 mázsa háromnyaras pontyot szándékoztunk telepíteni. Sajnos ennek csak egy része volt méretes. A többség csak kétnyaras volt. Az őszi telepítés már gondmentesen zajlott. Nem volt ritka köztük a 4-5 kilós egyed. Összességében 2011-ben az év során 180 mázsa halat telepítettünk a vizeinkbe. A halárak kedvezőek voltak, a haltermelővel történt megállapodásunk alapján a 2012-ben is az idei árakon tudunk nála vásárolni. Átgondoltuk az őszi haltelepítések létjogosultságát. A vezetőség álláspontja szerint célszerű lenne átállni a folyamatos, tavasztól őszig történő telepítésre. Ezzel megszűnne a halasítás utáni őrzés, nem lenne szükség a telepítés utáni, jelenleg az év végéig tartó tilalomra sem.

 

 

Joomla templates by a4joomla