VI. évfolyam 2. szám 2005. október

2006. évi jegyárak

Egyesületi jegyárak

  Férfiak Nők Ifjúsági
Állami jegy 1000 1000 1000
Tagsági lap 1300 1300 600
Tagdíj, tagfenntartás 5500 1800 1300
Területi engedély díja 8000 7000 3000
     
Összesen 15800 11100 5900
Újbelépő 13000 6000 3800
     

Területi jegyek

 

TAG\JEGY Egyesület
összesen
HTSZ Egyesületi
+ HTSZ
IB Egyesületi
+ IB
Egyesületi
+ IB
HTSZ
Férfi 15800 6000 21800 8000 23800 29800
11100 6000 17100 8000 19100 25100
Ifjúsági 5900 3000 8900 4000 9900 12900
70 év felett1 14800 --- --- --- --- ---


Eseti költségek:

 

Komplett igazolvány   250
Igazolvány tok   160

Egyéb tudnivalók: A 70 év feletti sporttársak állami jegye ingyenes, ezt a csekk kitöltésénél kérjük figyelembe venni. Megkérem azokat a sporttársakat, akiknek ifjúsági korú gyermeke van, hogy jöjjenek be az egyesületbe csekkért, és ne egy csekken adja fel a saját és a gyermek pénzét, mert az úgy nem fogadható el. Együttműködésüket köszönöm.

Cittáró Mihály
jegykiadó

2005. évi telepítések

Haltelepítésről: A Villantó korábbi számában jeleztük, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően ez évben a tavaszi időszakban is halakat fogunk telepíteni. A telepítéseket végrehajtottuk. Április 8.-án 974 kilogramm (5-6 dkg/db) egynyaras pontyot, április 28-án 25 mázsa háromnyaras pontyot (1,5-2 kg/db), április 29.-én 500 kilógramm egynyaras dunai nyurgapontyot (10-12 dkg/db) telepítettünk. A méretes pontyokat a helbényi zsilip két oldalán, a gátőrkanyarban és a gyimóti szigeten, valamint a fahídnál telepítettük. A kispontyokat motorcsónakkal történő széthordással telepítettük a teljes vízterületen. Az őszi telepítés időpontját még nem ismerjük, de várhatóan a korábbi gyakorlatot követve október végén, november elején hajtjuk végre. A telepítendő halmennyiség a beszerzési ártól függően történik, mely ártárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. Várhatóan a tavaszi telepítéssel együtt lehetséges a száz mázsás kihelyezés.
Sándor András
elnök

Nyílt levél egy öreg horgászhoz!

Remélem horgásztársam, hogy magadra ismersz ha netán elolvasod e sorokat. Hosszú évtizedek óta ismerjük egymást még abból az időből amikor nem is tudtunk közös szenvedélyünkről. Az utóbbi években többször találkoztunk a vízen és bizony többször is szóváltásba keveredtünk eltérő nézeteink miatt. Rendszeresen az „ alsó vízen” horgászol és itt terjeszted nem épen igaz alapon álló nézeteidet. Az ok, hogy most levélben fordulok hozzád az, hogy mintegy fél órával ezelőtt találkoztunk a vásárcsarnok szomszédságában. Miután én sajnos már egy hónapja nem jártam a vízen egyéb elfoglaltságaim miatt, az első kérdésem természetesen az volt, hogy mi újság a Marcalon. Örömmel hallottam Tőled, hogy ez az éved eddig ragyogóan sikerült, hiszen amíg az elmúlt évben összesen két pontyot fogtál ez évben már a tizenötödik is a hűtőben van. Nagy lendülettel mesélted, hogy a tavaszi kárászok után immár szép dévéreket is sikerült fognod. Hát még mennyi elment! Mondtad. Nagy ponty ment el a minap mert egy segítőkész horgásztárs rosszul szákolt. Már látótávolságban levő két szép süllőd lett vizünk további lakója, mert sikeresen harapták el zsinórodat. Hol horgászol ? kérdésemre a világ legtermészetesebb módján válaszoltad, hogy: ”én mindig csak egy helyre járok, a magaspart melletti laposabb részre”. Mindazok akik ismernek, tudják, hogy ez nem igaz, hisz számtalan horgásztársunktól hallottam már, hogy ha a közeledben halat fogtak,: na holnap már itt ül az öreg! De hát ez a kisebb hiba, hisz mindannyian szeretünk halat fogni. Na aki eddig elolvassa e levelet most gondolkodhat igazán azon, hogy mit is akarok tulajdonképpen! Nos hát megmondom. Miután eddig jutottál a beszámolódban, teljesen váratlanul és minden átmenet nélkül kezdted mondani a vízparton már oly sokszor hallott véleményedet, amit amikor csak hallottam soha nem álltam meg szó nélkül. „Tudod csak azt nem tudom elképzelni, hogy ezek hova teszik azt a rengeteg pénzt amit mi befizetünk”. Most hogy e sorokat írom elbizonytalanodom. Nem fogod elolvasni ezt sem, mint ahogy láthatóan nem olvasod el a Villantót sem. Ha elolvasnád tudnád. Csak a két utolsó évet nézve 2oo3-ban 4 alkalommal 15400 kg hal került a vízbe 5 393 336 Ft értékben. 2004-ben 6 alkalommal történt telepítés 12519 kg súlyban 5 486 660 Ft.-ért. Elgondolkodhatnál azon, hogy az utóbbi években több millió forintos beruházással megépült az új tanyaházunk. Gondolhatnál arra, hogy a Villantó előállítása, a tagsághoz való eljuttatása a mai postai árak mellett mekkora kiadást jelent. Komoly összeget emészt fel a telepítések utáni halőrzés költsége is. Na de nem is sorolom tovább mert ez Téged úgy sem érdekel! Mondod és mondod a magadét! Igen! Telepítettek mondod, de hova! Mindent a felső vízbe! Alulra alig! Nos hát! Valóban lényegesen több hal kerül a felső vízbe! A felső víz 46 hektár az alsó alig 10. A felső vízen horgászik tagjaink mintegy 90 %-a, az alsón talán 10. A felső vízen szinte semmi természetes szaporulat nem volt, az alsón igen, főkép ha figyelembe vesszük a Rábáról feljövő halakat is! Had mondjak még valamit! Az egyesület tagjainak fogási átlaga az elmúlt évben mintegy 17 kg volt a leadott fogási naplók alapján! Ezt ugyan nem gyűjtötte ki senki /megígérem neked hogy a jövő évben próbálom megtenni/ de azt hiszem valamennyien tudjuk, hogy a legtöbb halat fogó horgásztársaink jó része az alsó vízen horgászik! Ugye neked sem kell neveket felsorolnom, hisz ugyanúgy ismered őket mint én! Legfeljebb annyi a különbség hogy van aki irigyli tőlük a halat és van aki nem! Megnyugtatásodra elmondom, hogy a tavasszal nagyon sokat horgásztam azon az agyontelepített a felső vízen és néhány kárász és dévér mellé sikerült öt pontyot is fognom. Nem mondom, hogy maradéktalanul elégedett vagyok, de gyönyörűen daloltak a madarak, csodaszépek voltak a reggelek, az árnyak és a fények! Befejezésül elnézésedet kérem, hogy köszönés nélkül hagytalak ott, de úgy gondoltam, hogy az én egészségem is megér annyit, hogy legalább én vigyázzak rá, mert az úgy is látszik, hogy Téged semmilyen érvvel meggyőzni nem lehet! Mindezek ellenére kívánok Neked jó egészséget sok-sok horgász szerencsét, és kérlek próbáld meg egy kicsit visszafogni magad, hiszen bármit bírálni rettenetesen könnyű, mindaddig amíg nem kell a bírált dolog helyébe más, értelmesebb, igazságosabb teendőt meghatározni.
V.L.

Parlamenti nyílt nap a halászat és horgászat helyzetéről.

Egyesületünket olyan megtiszteltetés érte, hogy a parlamentben rendezett horgászattal és halászattal összefüggő vitafórumon két fővel részt vehettünk. A nyílt nap a maga nemében a témák ismeretében egyedülállónak mondható, mert ez idáig a parlament történetében kizárólag a fenti témában még fórum nem volt. Ezen nyílt nap lehetőséget biztosított arra, hogy a horgászok elmondják a halászati és a természetvédelmi törvénnyel kapcsolatos észrevételeiket, valamint javaslatot tegyenek a fenti törvények módosításaira. Az közismert, hogy a horgászok érdekei nem minden esetben érvényesülnek a törvényekben. A törvény bizonyos fejezeteit túlhaladta már az idő. A fórum által elfogadott és megszavazott állásfoglalás találkozik egyesületünk elképzeléseivel és érdekeivel. Köztudott, hogy egyesületünk az új természetvédelmi törvény bevezetésétől kezdődően folyamatosan minden fórumon ahol lehetősége volt, kifogásolta az amur telepítési tilalmát. Javasoltuk a tilalom feloldását, mérséklését. Ugyancsak javasoltuk, hogy a védett állatok (Kormorán, vidra) károkozását a kárt szenvedett egyesület részére az érintett szaktárca térítse meg. Ezen problémákkal egyesületünk is küszködik. Örömmel vettük, hogy a parlamenti vitafórum állásfoglalásában ezen témák rögzítésre kerültek, mert nagyon sok horgászegyesületet érint. Az alábbiakban közöljük a parlamenti fórum által megszövegezett és elfogadott állásfoglalást.

 

„A halászat és horgászat helyzete és lehetőségei az EU tag Magyarországon” című parlamenti nyílt nap résztvevőinek közös állásfoglalása 2005. szeptember 29.

  • Törvényes rendet a halászat és horgászat terén. A horgász-halász társadalmat és a vizek állományát meg kell védeni a haltolvajoktól, az orvhalászoktól és orvhorgászoktól. Növelni kell a büntetőjogi szankciók preventív hatásait (pl. elkövetési eszközök, járművek elkobzása). Szigorú jogi előírások szabályozzák a halászok és a horgászok által kifogható és elvihető halak mennyiségét. A halállományt és a gazdálkodást veszélyeztető hallopások szigorúbb megítélését biztosító joggyakorlatot kell kialakítani.
  • Határozottabb fellépés szükséges a vizek halállományát, a horgászatot és a halászatot veszélyeztető emberi és természeti eredetű (vízszennyezés, új halbetegségek stb.) támadások ellen. Erősíteni kell a bűnüldöző szervek és a halőrök együttműködését (halkommandó).
  • A halászok és horgászok a vízi környezet és természet fenntartói, fejlesztői és védői, ezzel komoly szolgálatokat tesznek a társadalom minden tagjának, az önkormányzatoknak és az államnak. A vizes élőhelyek olyan ökológiai rendszerek, amelyek nem egyes kiemelt fajok – kormorán, vidra stb. – rendszer-független védelmét igénylik, hanem csak komplex módon óvhatók meg. Az e feladatot elvégző halászok és horgászok kapjanak díjazást. A feladatok és a díjazás kérdéseit a természetvédelmi szervezetekkel kötött megállapodások rendezzék.
  • A vizekkel és azok horgászati és halászati hasznosításával kapcsolatos, ellenszolgáltatás nélküli díjaktól és költségektől mentesüljenek a halászok, a horgászok, továbbá a tógazdaságok és a halászati vízterületek tulajdonosai valamint bérlői. Ilyen díjak és költségek más tagországokban nem terhelik a halászati-horgászati vízhasználatokat.
  • A horgászturizmus fejlesztését célzó elképzelések szerepeljenek az európai uniós, illetve a magyar fejlesztési illetve vidékfejlesztési programokban.
  • Csak államilag elismert pontyfajtákat lehessen telepíteni a hazai természetes vizekbe.
  • Az amur – szabályozott körülmények között – legyen telepíthető a természetes vizekbe.
  • Folytatni kell a hazai halgazdasági termelésű halak fogyasztását ösztönző programokat.
  • Rendszeressé kell tenni, hogy évente tartson a MOHOSZ és a HALTERMOSZ kibővített közös tanácskozást, ahová meghívják a szaktárcák, hatóságok képviselőit is.
 

A horgászversenyzés egyesületi újjászervezése

Az egyesület vezetősége a 2006–évben megkezdi az egyesületi versenysport újraszervezését. Ez a munka közép és hosszú távra való tervezést és alapozást igényel. Az első lépést a felnőtt versenycsapat válogatójának megszervezése jelenti. A jövő évi versenyeken induló csapat tagjait egy három fordulóból álló háziverseny keretében tervezzük kiválasztani.

Felhívjuk a horgászat versenysport szakága iránt érdeklődő horgásztársak figyelmét a 2006. tavaszán megtartandó egyesületi válogatóversenyeken való indulás lehetőségére. A versenyekre történő nevezés ingyenes, a válogatót három fordulóban az egyesület Alsóvíz területén tervezzük lebonyolítani. A versenyfordulók az országos versenyszabályzat szerint kerülnek kiírásra – néhány megszorítás alkalmazásával. Ezt a szabályzatot a válogatókra nevező sporttársakkal egy technikai értekezleten foglyuk ismertetni, melyet az első forduló előtt egy héttel fogunk megtartani. Az egyes események időpontjairól a nevezést leadó sporttársakat külön értesítjük. A nevezést az egyesület tanyaházában félfogadási időben lehet leadni személyesen, vagy telefonon. Ezen kívül az egyesület honlapján található elektronikus levélcímekre elküldött nevezési szándékot kifejező levélben is lehet jelentkezni.

Elvárások az egyesületi válogatott tagjaival szemben:

Legyen elkötelezett a versenyhorgász sport iránt. A csapat tagjaként aktívan vegyen részt a versenyen követendő taktika kidolgozásában, és megvalósításában. A felkészülés során vegyen részt a csapat versenypályán tartandó teszthorgászatain, a verseny előtti héten legalább két alkalommal. Aktívan vegye ki részét az egyesület gyermek és ifjúsági horgászainak képzésében, segítse felkészülésüket a számukra kiírt versenyekre/vetélkedőkre. A 2006–ban a következő versenyeken tervezzük csapat indítását: Megyei bajnokság, Elektromos Kupa, Arrabona Kupa.

Az tánpótlás nevelés alapjainak megteremtése:

A gyermek és ifjúsági versenyzők támogatása, elméleti és gyakorlati tudásuk fejlesztése a horgász versenysport jövőjének szempontjából kiemelt fontosságú feladat. Ennek érdekében az egyesület ezen irányú tevékenységét is meg kívánjuk újítani. Az egyesület versenyzés iránt érdeklődő gyermek és ifjúsági korosztályának számára a fentiekhez hasonlóan szervezünk versenyeket a következő évtől. Ezeken az alkalmakon kívül a megyei szövetség számukra megrendezett versenyei előtt külön felkészítő foglakozásokat tervezünk indítani. Ezeken a találkozókon megismerkedhetnek az elméleti felkészülést mérő feladatlapok szerkezetével, az ügyességi számokban szükséges gyakorlati alapokkal. Külön foglalkozásokat tervezünk a versenyekre való felkészítésre. Ennek keretében szerelékkészítési alapokkal, hasznos szerelék ötletekkel, etetőanyag keverési ismeretekkel szeretnénk foglalkozni. A fent megfogalmazottak nem valósíthatóak meg egyik napról a másikra. Természetes, hogy csak a befektetett és becsülettel elvégzett munka hozhat eredményt ebben az esetben is. Kérem azon horgásztársak jelentkezését és segítségét, akik ötleteikkel vagy személyes részvételükkel előre tudják lendíteni ezt a folyamatot.
 

VÍZPARTI TAPASZTALATOK

A Villantó korábbi számaiban néhányszor már szóltam a horgászetikáról horgászerkölcsről. Cikkeimet mindig azzal fejeztem be, hogy kellemes, vagy kellemetlen tapasztalataimat később is közreadom. A jégveszte után pár héttel az alsóvíz szép halakat adott az ott horgászóknak. Részben kíváncsiságból részben tapasztalatszerzés céljából mentem le a partra, ahol a szokásos létszám, 20-25 horgász, csupa megszokott arc. Beszélgettünk időről fogásokról, úgy általában a horgászatról. Sporttársaim többsége elégedett volt. A pillanatnyi kapástalanságot a hidegfronttal magyarázták. Sétálva a parton egy ismeretlen horgásszal találkoztam. Megdöbbentem amikor a kapástalanságért nagyon kemény már-már durva hangnemben az újonnan megválasztott vezetőséget, annak elnökét, titkárát kritizálta szidalmazta. Kérdésemre, hogy ismeri-e őket személyesen csak annyit válaszolt, hogy az elnököt igen, a titkár nem, de nem is kíváncsi rá. Végül is kiderült, hogy a telepítésekkel van a legnagyobb problémája. Aránytalanul kevés halat telepítenek az alsó vízbe, túlságosan sokat a felsőbe. Egyébként Őt csak a halfogás ér-dekli. Beszélgetésünk egy kicsit furcsán ért véget. Egyik régi horgászcimborám odajött hoz-zánk és „ te…. komám most hogy az új választások után ilyen magas funkcióba kerültél „ szavakkal, reszortomat is megnevezve kérdést szándékozott nekem feltenni. A hatás ismeretlen beszélgető társam esetében döbbenetes volt. Azonnal bevágott valami nem létező halnak mindkét horgászbotjával. Szólni nem tudott, de talán nem is tudott volna. Később egyik halőrünk ellenőrizte, naplójába 8 ponty volt bejegyezve. Horgásztársunk egyébként második éve tagja egyesületünknek. Másik eset. A Villantó előző számában jeleztük, hogy ez évben tavaszi telepítést is végrehajtunk. Az április 28.-i nagypontyos telepítésnél a Helbényi zsilipen telepítettünk. Az alsó vízbe kosarakkal hordtuk a szép pontyokat, amikor odaérkezett két idős hetven év feletti horgásztársunk. Látva tevékenységünket azonnal felajánlották segítségüket. A kosarak általában 40-50 kilogramm halat tartalmaztak, segítségüket megköszönve és tekintettel a nehéz parti mozgási lehetőségre inkább a konténer melletti munkával bíztuk meg őket. Ez úton is köszönet illeti meg őket. Másnap a másfélnyaras dunai nyurgapontyok telepítését végeztük motorcsónakkal a gátőrkanyari leállással az autópálya ás a sziget felső vége közötti szakaszon. Ide jött horgásztársunk aki sérelmezte, hogy a telepítést megint a gátőrkanyarban végezzük, azt a szakaszt ahol horgászik rendszeresen kihagyjuk. Magyarázatot sem várva azonnal a jelen lévő elnökünket és általában a vezetőséget szidalmazta. Horgásztársunk!? Tudjuk hogy jó lenne a teljes vízszakaszon telepítést végezni. Jó lenne a megszokott helyeken kívül máshol behelyezni halainkat. Tudomásul kell azonban venni, hogy ezt a munkát a VÍZPARTON kell elvégezni, ami nem mindenhol közelíthető meg gépjárművel. Lehetséges, hogy személygépkocsival be lehet menni, de a 4,5 tonnás tehergépkocsira helyezett nagyméretű, feltöltött tartályokkal nem lehet. És még valamit, a kishalak telepítésénél kevesen voltunk. A goromba szitkozódások és a kioktatások helyett szívesen vettük volna hőzöngő horgásztársunk segítségét. És mégvalamit. E számunkban megjelent egy nyílt levél aminek lényege, hogy „nem tudom hogy ezek hova költik azt a sok pénzt amit mi befizetünk” Ilyen kérdések és nyilatkozatok vízpartjainkon is gyakran elhangzanak. Jó lenne, ha a kérdést oly előszeretettel feltevők tudomásul vennék, hogy egy horgászegyesület vagyunk nem gazdálkodó szervezet. Működésünk alapvetően a tagi befizetése épül. A befizetett 12.800 Ft. Négyfele oszlik. Állami jegy díja 1000 Ft. az államot illeti meg. Az un tagsági betétlap díja 1300 forint az országos szövet-séget illeti meg. A tagsági díj 5500 forintos része képezi az egyesület működéséhez szükséges összeget, ami magába foglalja az épületek fenntartását, üzemeltetését, (víz, gáz, energia) versenyek, halőrzés, postaköltség stb. költségeit. A fennmaradó 5000 Ft/fő összeg képezi a hala-sítás alapját. Az 1997 évi küldöttközgyűlés döntött arról, hogy a területi engedély ára 10 kilogramm ponty vételára legyen. Akkor ez 5000 forintot jelentett, mely összeg azóta sem vál-tozott annak ellenére, hogy a halárak jelentős mértékben növekedtek. El lehet gondolkodni azon, hogy aki a nyolcadik közel két kilós pontyát megfogja és elviszi, hol tart a befizetéssel. És még egy-két megjegyzés, de lehet kérdés is a fentebb és másutt említett horgásztársainkhoz. Ki fizeti meg az általuk kifogott tizedik meg a többedik halat? Mit gondolnak miből tudnak „ezek” 5000 forint/fős befizetésekből 900 fős felnőtt tagság mellett 120-130 mázsa halat telepíteni az 500 forint/kilogramm feletti halárak mellett? Beszélgettek már erről horgásztársaink a vízparton?
Sirály

Rekordhal fogások

Vizeink partjain (no és még egyes kocsmákban) rendszeresen visszatérő szóbeszéd tárgya, hogy egyesületünk vizeiben kevés hal van, nem lehet jó halakat fogni, meg ehhez hasonló nem éppen hízelgő kijelentések hangzanak el. Ez évben folyamatosan odafigyeltünk horgásztársaink fogási teljesítményére, beszélgetéseink során inspiráltuk őket arra, hogy az esetlegesen megfogott szép halaikról adjanak tájékoztatást a vezetőség felé. Úgy tűnik pozitív irányú szemléletváltás következett be tagságunk körében, mert eddig még soha nem tapasztalt mennyiségű bejelentést kaptunk az év folyamán. Néhány esetet a Magyar Horgász című folyóiratnak is megküldtünk rekordlistára történő felvétel végett. A fogások kissé átrendezik örökranglistánkat. Lássuk hát az eredményeket: Május 10-én Horváth Jenő sporttársunk a Rábatext HE. tagja, mint vendéghorgász 9950 grammos süllőt zsákmányolt. Alig pár dekagrammal marad el a tavalyi évi országos rekordtól. Május 18-án Mendel László egyesületi tagunk 25 kilogramm súlyú harcsát zsákmányolt. Hiba József sporttársunk júniusban az alsó vízen 18510 grammos busát zsákmányolt. Bakonyi László sporttársunk június 15.-én a felső vízen 19000 grammos amurt fogott. Vass László horgásztársunk június 16.-án 15,4 kilogramm súlyú pontyot zsákmányolt. Horváth József sporttársunknak június 18-án ritka szerencséje volt, mert egy rövid idő alatt egy 20,5 kilogrammos és egy 21,5 kilogrammos amurt fogott. Június 17.-én Adorján Gábor 25,2 kilogrammos harcsát zsákmányolt. Augusztus 5.-én Mayer Péter sporttársunk 24 kilogrammos harcsát, ugyanezen a napon Németh Gábor 17 kilógrammos amurt fogott. Vanhall Róbert sporttársunk október 09.-én 26,4 kilogramm súlyú harcsát zsákmányolt. Október 11.-én a kora esti órákban Szabó József sporttársunk sneci csalival, 6,95. Kilogrammos csukát zsákmányolt. A rekordlistás halakra vonatkozó részletes adatokat az érdeklődők internetes honlapunkon (www.nadorvaros-he.hu) is olvashatják a hírek címszó alatt és a kiemelt részeken. Gratulálunk a sikeres fogásokhoz horgásztársainknak, köszönetünket fejezzük ki, hogy vették a fáradságot bejelentésünk megtételére. A jövőre nézve további sok horgászszerencsét kívánunk. Ezeken kívül még valamit: változatlanul hatályban van az a közgyűlési döntés, ami szerint aki 25 kilógramm feletti harcsa fogásáról tesz igazolt bejelentést, a következő évben ingyenes egyesületi területi engedélyre jogosult.
Horváth Imre
titkár

Holt-Marcal üzemeltetési szabályzat

A Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a Holt-Marcal üzemeltetési szabályzata módosításra kerül. Ezen szabályzatban kerül meghatározásra a zsilipek kezelésének (melyet a Vízügyi Igazgatóság munkatársai végeznek) rendje. Egyesületünk javasolta a módosítását arra vonatkozóan, hogy a téli nyári vízbetáplálást a Holt-Marcalba egységesíteni kell és egész évben a maximális mértékű átöblítés legyen a Marcal folyón működő duzzasztómű igénybevételével. Továbbá javasoltuk, hogy a rendszer műtárgyait úgy kezeljék, hogy a vízállások szintjének mértékét maximum 270, minimum 240 centiméterben legyenek meghatározva. Ezek a kért szintek a jelenlegi előírásnál 10 centiméteres vízszint emelkedést jelent. Ezen vízszint mellett a hétvégi kertek nincsenek veszélyeztetve vízelárasztással. Reméljük, hogy javaslataink az új üzemeltetési szabályzatba beépítésre kerülnek.
 

Megyei bajnokot köszöntünk

Az utánpótlás kategóriában 2005.06.05-én az olajgyári HE vízterületén került megrendezésre megyei horgászverseny. A jól előkészített pályán Horgászegyesületünket háziversenyünk kategória győztese a 17 éves Balla András a Veres Péter Mezőgazdasági Szakközépiskola tanulója képviselte. Balla András sporttársunk a három órás versenyt 2450 gr kifogott hallal megnyerte. Rendkívül büszkék vagyunk teljesítményére, mert több mint húsz év után Hamar Ferenc volt sporttárunk nyomdokába lépve szerzett Egyesületünknek dicsőséget. Talán nem véletlen a verseny megnyerése, mert felkészítője Hamar Ferenc volt, aki közreműködött a szerelék összeállításában és biztosította a fogás szempontjából rendkívül fontos csali és etető anyagot. Hamar Úr segítő közreműködését megköszönjük. Ifjú bajnokunk 4 éves kora óta horgászik, 1999 óta tagja Egyesületünknek. Minden évben indult korosztályos házi versenyeinken és midig helyezett volt. Horgász-szenvedélyét szülei támogatják, minden versenyre elkísérik ifjú bajnokukat, biztosítják számára a részvételt és a halfogási esélyt növelő szereléket és kiegészítőket. A nyerő szerelék: egy 4 m-es spiccboton 14-es főzsinór, 12-es előke, 18-as horog és 0,5 gr-os rögzített úszó. A gondosan előkészített alapozó etetés és a verseny alatti folyamatos ráetetés hatására bajnokunkat egy méretes ponty is meglátogatta, de sajnos a rövid bot ill. a könnyű szerelék végett megmenekült a mérlegeléstől. Balla András első helyezésével biztosította a lehetőséget az országos utánpótlás versenyen való részvételre. Indulását Egyesületünk támogatja. Gratulálunk.
Harnisch Róbert

Házi és más versenyek

Egyesületünk hagyományainknak megfelelően megtartotta, a gyermek és ifjúsági, valamint a felnőtt házi horgászversenyét.
A gyermek és ifjúsági versenyre 2005. április 24.-én került sor az alsó vízen. A versenyre összesen 28 gyermek és 11 ifjúsági korosztályba tartozó tagunk jelentkezett. A jó hangulatú versenyen zömében törpeharca került terítékre, de akadt néhány kisebb nemes hal is. A versenyen elért eredményéért 10 gyermekhorgász valamint 5 ifjúsági horgász értékes díjakat kapott. A verseny eredményhirdetése után került sor azon fiatalok kiválasztására, akik a megyei gyermek és ifjúsági versenyen vettek részt. Az elért eredményről olvasóink e lapszámunk más helyén olvashatnak.

Egyesületünk június 17. –én a hagyományoknak megfelelően megtartotta ez évi felnőtt horgászversenyét. A helyszín változatlanul a felső vízterület úgynevezett gátőr kanyari szakaszán került megrendezésre. A résztvevők száma 76 fő volt, ami az előző évekhez képest lényegében nem változott. A résztvevők összesen 93, 54 kilogramm halat zsákmányoltak, ami döntő többségében törpeharcsa volt. A verseny során 50 versenyző volt eredményes. A női és férfi versenyzők díjazottjait a táblázatokban mutatjuk be.

HELYEZÉS NÉV SÚLY
1 CITTÁRÓ MIHÁLYNÉ 2400
2 MAJOR HAJNALKA 1350
3 EGERVÁRI LÁSZLÓNÉ 1100

 

HELYEZÉS NÉV SÚLY
1 ÁRPÁS FERENC 5630
2 TURI GYÖRGY IFJ. 4250
3 VINKLER ATTILA 4150
4 BENKOVICS ANDRÁS 3500
5 BINDICS RÓBERT IFJ. 3300
6 CSANAKI RÓBERT 3150
7 PARCSAMI MIKLÓS 2970
8 CITTÁRÓ MIHÁLY 2970
9 PONGRÁCZ ANDRÁS 2950
10 TAR ISTVÁN 2900

A legjobb eredményt elérő női és férfiversenyzőink értékes díjazásban részesültek. A versenyek díjazottait a marcalvárosi Tímár horgászbolt etetőanyaggal támogatta. Gratulálunk a győzteseknek, és valamennyi résztvevőnek megköszöni részvételét az egyesület vezetősége. További versenyhírünk, hogy egyesületünk felnőtt csapata részt vett a megyei csapatbajnokságon. A versenyre jellemző rendkívül gyenge fogási eredmények mellett csapatunk 8. helyezést ért el. A fogásokra jellemző példa, hogy az első helyezett csapat az első fordulóban 5130 gramm a másodikban 840 gramm halat fogott.

 

Pályázati sikerek

Jelentős sikereket ért el Egyesületünk az ez évi pályázatokon. Az FVM által kiírt haltelepítést segítő pályázaton sikeresen szerepeltünk, az elnyert pénzösszegből az ez évi tavaszi egynyaras haltelepítést fedezni tudjuk. A szerződést és az elszámolást az FM hivatalnak megküldtük.

Részt vettünk a Nemzeti Civil Alapprogram által kiírt működési célú pénzösszegek elnyerésére irányuló pályázaton is. Itt egyesületünk 1.048.632 forint összeget nyert el. A szerződéskötés jelenleg folyamatban van. A pénzösszeg halasításra nem, csak kifejezetten működési célra használható fel.

Joomla templates by a4joomla