Villantó 2013

Küldöttgyűlés

Egyesületünk, a Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete idén március 3-án, Győrött a Nádorvárosi Közoktatási Központban tartotta évi rendes küldöttközgyűlését. A megválasz-tott 78 küldöttből 47-en jelentek meg, így Pintér András az egyesület elnöke meg-állapíthatta, hogy az ülés határozatképes.

Pintér András üdvözölte a megjelenteket, köztük Németh Lajost, a Megyei Sporthorgász Szövetség képviselőjét. A küldöttértekezlet levezető elnökének: Váczi Jenő alelnököt, jegyzőkönyvvezetőnek: Horváth Imre sport-társakat javasolta. Ezt a javaslatot, a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, valamint a küldötteknek a meghívóban előre jelzett napirendi pontokkal együtt a jelenlévő küldöttek egyhangúlag elfogadták. Más napirendi pontra nem érkezett javaslat.

Az elnök beszámolója

Pintér András az egyesület elnöke beszámolójában kitért horgászközösségünk életének, gazdálkodásának tavalyi legfontosabb eseményeire. Ebből kiderült, hogy a telepítések több részletben, a korábbinál több helyen történtek. Az egyesület gazdálkodását a megfontoltság és a takarékosság jellemezte, így jegyárak is változatlanok maradtak, de egyeztetés alatt áll egy esetleges kisebb mértékű emelés. Az Alsó-vízen tovább folytatódott a partrendezés, amely a horgászaink lehetőségeinek, kényelmének növelésén túl egy színvonalas versenypálya kialakítását is magában foglalja. Már eddig is több versenyt rendeztek ott, s ezek tapasztalatai kedvezőek. Idén esetleg kellemetlenséget jelenthet, hogy a füvesítés idejére a versenypálya egy részét le kell zárni. Az elnök hangsúlyozta, hogy köszönet illeti meg a támogatóinkat: a DECATHLON-t, a PETO, az MMX, valamint a Tímár horgászboltokat.
Pintér András szólt arról is, hogy egyesületünk megbeszéléseket folytatott a Holt Marcal felső szakaszán tevékenykedő MVG egyesülettel, ahol a vízterület egységesebb kezelése érdekében a két egyesület egyesülése is szóba került.   Minderről a  tárgyalásokkal megbízottak nevében
Sándor András adott a későbbiekben részletesebb tájékoztatót.
Váczi Jenő levezető elnök megköszönte Pintér András lényegre törő beszámolóját, majd a hagyományoknak meg-felelően a különböző bizottságok vezetőinek beszámolóira került sor. Cittáró Mihály gazdasági felelős, valamint Tóth Ferenc a Holt-Marcal nonprofit Kft. ügyvezetője arról tájékoztathatták a megjelenteket, hogy az egyesület, illetve a kft adatai alapján a tavalyi bevételek és kiadások egyensúlyban álltak egymással. A bizottságok beszámolóit a Villantó más oldalain olvashatják.

 

 

Joomla templates by a4joomla