A NÁDORVÁROSI SPORTHORGÁSZOK EGYESÜLETE VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

 

 

A 2020-as tisztújító küldöttgyűlés előtt szeretnénk tájékoztatni a tagságot az elmúlt öt éves vezetőségi ciklus eseményeiről, eredményeiről.

A jelenlegi vezetőség 2015-ben kezdte meg munkáját, az elmúlt öt évben a vezetőségben több ponton is személycserére került sor, Váczi Jenő alelnök és Czittáró Mihály gazdasági vezető egészségügyi okok miatt lemondott, helyettük az alelnöki tisztséget Bedics István, a gazdasági felelősét Tanay Gábor töltötte be.

Jelentősen változott a jogszabályi környezet és ezzel Egyesületünk helyzete is az elmúlt ciklusban. Mindkét általunk kezelt vízterület (Holt-Marcal, Pándzsa) állami tulajdonban van, Egyesületünk korábban pályázat útján nyerte el, és gyakorolta a halászati jogot, mint haszonbérlő. A korábbi szerződés 2016-ig volt érvényben, egy törvénymódosítás következtében nem írtak ki új vízkezelői pályázatokat, hanem valamennyi állami vízterület haszonbérletét a MOHOSZ kapta meg „alanyi jogon.” Egyesületünk a MOHOSZ-tól kijelölés útján újabb 15 évre megkapta a halgazdálkodási jogot, de már, mint alhaszonbérlő. Ez a változás csak látszólag formai, a gyakorlatban azt jelenti, hogy a MOHOSZ direkt módon szólhat bele az Egyesületek működésbe, halgazdálkodásába. Az új struktúra számos új feladattal járt, például a kötelező horgász regisztráció és horgászkártya igénylés adminisztrációs többletterhei. Hasonlóképpen a MOHOSZ jelentős szerepet játszik a haltelepítések szervezésében és koordinációjában, megszűnt a szabadpiacon történő halvásárlás lehetősége, csak a MOHOSZ-al szerződésben levő haltermelőktől, szabott áron lehet halat vásárolni.

Egyesületünk működése, anyagi forrásai szempontjából meghatározó a taglétszám alakulása: a 2015-ös évben 630 felnőtt és ifjúsági, valamint 120 gyermekhorgász tagunk volt. 2019.-ben a felnőtt horgászok számat elérte a 800-at, a gyermekeké lényegében változatlan maradt. A jelenlegi elnökségi ciklusban 2015 óta közel 200 fővel nőtt a felnőttek száma, ami rendkívül örvendetes folyamat, különösen, ha figyelembe vesszük a tagság elöregedéséből származó jelentős lemorzsolódást is. A növekedés oka az új belépők első halasítási hozzájárulásának csökkentése, valamint a fogási esélyek bővülése. A hozzánk hasonló más sajátvizes egyesületeknél folyamatosan csökken a taglétszám, nálunk a stabil létszám lehetővé teszi a bevételek, a gazdálkodás hosszú távú tervezhetőségét.

Az Egyesület gazdálkodása szempontjából a legfontosabb bevételeink az engedélyek árusításából befolyó összeg, az étterem bérleti díja, valamint a horgásztáborokból származó bevétel, melyek együttes összege évről évre 25 millió forint körül mozog. Kiadásaink döntő részét a haltelepítés, a halőrzés költségei teszik ki. Az elmúlt ciklusban jelentős mértékű megtakarítást értünk el a működési költségek tekintetében, a megtakarítást minden évben haltelepítésre fordítottuk. Az egyesület vagyonának döntő részét ingatlanjaink, a tanyaház és a Coovalter vendéglő jelenti, a vendéglő állagmegóvására jelentős forrásokat biztosítottunk, a külső burkolat és a melléképület tetőzetének felújítása után a mosdóhelyiségek teljes megújítására, a padlózat cseréjére került sor. Riasztó és kamerarendszert szereltettünk fel az egyesületi tanyaház védelmére.

Az egyesületnél folyó munkavégzés érdekében ingóságaink köre bővült 2 db laptoppal (a teljesen elavult, több mint tíz éves irodai számítógép pótlására) fénymásoló-szkenner beszerzése vált szükségessé a horgászkártya regisztráció elvégzésének biztosítására, motoros fűrészt és ágvágót, kompresszort,fűnyíró traktort szereztünk be a külső munkálatokhoz, valamint vízforgató berendezést vásároltunk és telepítettünk a Merkúr-tóra. Pályázat útján jutottunk hozzá egy új 6 LE-s Suzuki csónakmotorhoz. Szintén pályázaton nyertünk egy mobil vízforgató berendezést aggregátorral.

A külső környezet, a vízpartok megközelítésének biztosítása, a vízparti környezet karbantartása nem tartozik az Egyesület működtetésének feladatkörébe, de a tulajdonosok teljes érdektelensége miatt évről évre igyekezünk itt is tenni valamit. Az elmúlt években a Marcal-tó körüli utak felújításában történt előrelépés, a versenypályától a Coovalter zsilipig tartó útszakasz, a tó hátsó oldalán a Patkó melletti bevezető út kátyúzására, megemelésére került sor. Szintén feltöltésre, kátyúzásra került sor a Szivattyú csatorna melletti bevezető úton.Ezek a munkálatok nem kerültek költségbe, tagtársaink segítségével valósultak meg. Gondot jelent a Felső-vízen az elöregedett fák mederbe történő bedőlése, és az általuk okozott balesetveszély, sajnos a terület tulajdonosai (Vízügy, Nemzeti park) teljesen közömbösek a kialakult helyzet vonatkozásában, többszöri kérésünk ellenére sem tesznek érdemi lépéseket. Csatlakoztunk a „Te Szedd” országos akcióhoz, jelentős mennyiségű szeméttől megszabadítva vízpartjainkat.

Az ügyfélfogadás, az iroda működése zökkenőmentes volt, főszezonban heti két alakalommal tartottunk nyitva, éves szinten közel ezer horgásztársunkat látjuk el okmányokkal, új feladatként jelentkezett a horgászkártya regisztráció, amelyben igyekeztünk tagtársaink segítségére sietni, közel kétszáz tagunknak segítettünk a regisztráció elvégzésében. Beszereztük a működéshez, halgazdálkodáshoz szükséges hatósági engedélyeket. Működtetjük az egyesületi honlapot, valamint facebook oldalt is létrehoztunk. A korábbi ciklus gyakorlatával ellentétben 2017 óta az Egyesületnek nincs fizetett alkalmazottja, az adminisztrációs tevékenység is, mint minden más, társadalmi munkában történik.

A halgazdálkodás tekintetében talán a legfontosabb a telepítések mennyisége, összetétele. Az elmúlt öt év telepítési adatait az alábbi táblázatban tesszük közzé

 

 

III. nyaras ponty

ragadozó

XL ponty

keszeg

összesen

2015

14000 kg

500 kg

 

 

14500 kg

2016

18400 kg

375 kg

1016 kg

 

19791 kg

2017

21017 kg

1118 kg

669 kg

 

21686 kg

2018

16227 kg

200 kg

2162 kg

 

18589 kg

2019

21818 kg

1317 kg

559 kg

4000 kg

28260 kg

összesen

91462 kg

3510 kg

4406 kg

4000 kg

102826 kg

 

2015.-ben 145 mázsa halat telepítettünk,2019.-ben már 28260 kg-ot. Próbáltunk átgondolt halgazdálkodást folytatni, a háromnyaras pontyon kívül jelentős mennyiségű csukát, süllőt, keszegféléket is telepítettünk. A nagyméretű pontyok az Alsóvízbe kerültek, célunk egy nagyhalas (bojlis) horgászvíz kialakításával a vendéghorgászat felfuttatása, a napijegybevétel növelése volt, amely célkitűzés véleményünk szerint maradéktalanul teljesült. Fontosnak tartom kiemelni, a telepítések szintjét amellett sikerült biztosítani, hogy a halárak jelentős mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, ugyanakkor az engedélyek árának emelése minimális volt. Jelentős eredménynek tekintjük, hogy 2019.-ben 1900000 forintot nyertünk pályázati forrásból haltelepítésre. A vízterület nagyságához viszonyítva az egész megyében egyesületünknél a legnagyobb mértékű a haltelepítés. A telepítések értéke 5 év alatt elérte a százmillió forintot!

Örvendetesen és látványosan nő a kapitális fogások száma is, az elmúlt évben több új egyesületi rekord is megdőlt pontyból 25,7 kg, harcsából 90 kg, dévérkeszegből 2,7 kg volt a kifogott legnagyobb példány. Van információnk 8 kg feletti süllő és 10 kg feletti csuka fogásáról is. Elmondható, hogy a 10 kg-on felüli ponty és amurfogás már mindennaposnak számít, de az átlagos méretű halakból is rengeteget fognak. A telepítések mértékének és a nagyméretű halak jelenlétének köszönhetően folyamatosan növekszik a vendéghorgászat is, amely plusz bevételt jelent. Bevezettük a halelvitel nélküli sporthorgász engedélyt, amely egyre népszerűbb, főleg a napijegyet váltók között. Szintén új jegytípus MVG He-vel közösen kiadott összevont jegy, amely 5 vízterületre érvényes.

Az elmúlt ciklusban előrelépés történt a halőrzés tekintetében is, a 4 halászati őr mellett 4 fő társadalmi halőr teljesített szolgálatot. A halőrök napi rendszerességgel végezték munkájukat, tevékenységük eredményeképpen sajnos soha nem tapasztalt mennyiségű szabálysértést derítettek fel: évi 15-20 esetben került sor feljelentésre. A szabályszegőknek több mint fele jogosulatlan horgászatot folytatott, túlnyomó többségük a Pándzsán. Sajnos a szabálysértések másik felét tagtársaink követték el, legtöbb esetben hárombotos horgászat miatt intézkedtek a halőrök, de fogási napló vezetésének elmulasztása miatt is született több feljelentés. A feljelentések magas száma ellenére is úgy gondoljuk, nem a horgászok morálja romlott, hanem a felderítések, az ellenőrzések hatékonysága növekedett az elmúlt időszakban. Az ellenőrzések során komolyabb orvhalász tevékenységet nem tapasztaltunk, egy esetben kellett intézkednünk tiltott halfogási módszer használata miatt. Ebben az esetben a kiszabott halvédelmi bírság meghaladta a félmillió forintot. Halőreink rendészeti vizsgával rendelkeznek, technikai felszereltségük kiváló, éjjellátót, hőkamerát, vadkamerát, drónt is bevetnek az ellenőrzések során, pályázaton szereztünk be halőri egyenruhát, kényszerítő eszközöket, csónakmotort.

Fontos halgazdálkodási feladatnak tekintjük a törpeharcsa gyérítést, szelektív halászati engedély birtokában folyamatosan végezzük a vízterület törpeharcsa mentesítését.

Az elmúlt években is lebonyolítottuk megszokott rendezvényeinket. Sor került egyesületi ifjúsági és gyermek horgászverseny, valamint felnőtt háziverseny lebonyolítására. Minden évben is megrendeztük nyári napközis horgásztáborainkat, három turnusban közel 100 résztvevő gyermekkel. Helyszínt biztosítottunk a megyei gyermeknapi horgászverseny, számos amatőr horgászverseny, valamint a megyei professzionális csapatbajnokság lebonyolításához. ez utóbbin egyesületünk csapata az öt év alatt 4 első és 1 második helyet szerezett meg.

2019.-ben kísérleti jelleggel bojlis horgászversenyt rendeztünk, nagy sikerrel.

Szeretném kiemelni, munkáját az egyesület vezetősége társadalmi munkában, mindenféle bérezés és juttatás nélkül végzi! Ezúton is szeretném megköszönni mindenki munkáját, aki bármilyen módon segítette egyesületünket!

 

 

 

 

 

 

2020.03.07. Pár Róbert elnök sk.

Joomla templates by a4joomla