Tisztelt Horgásztársak! A Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesületének Küldöttgyűlése 2017. március 19.-én az egyesületi horgászrend rendelkezéseit a következőkben módosította:

A HORGÁSZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI fejezet kiegészült a következő rendelkezésekkel:

A vízparti sátorozás a vonatkozó hatósági és közegészségügyi szabályok betartása mellett egyhuzamban legfeljebb három naptári nap időtartamig megengedett! A vízparton való életvitelszerűen végzett folyamatos táborozás tilos! A vízparti táborozás szabályait az egyesületi horgászrend részletesen meghatározza.

 

 A horgász a megtartani kívánt zsákmányt köteles a horgászat befejezéséig a horgászhelyen tartani!

 

A kifogott 5 kg-nál nagyobb pontyot, süllőt, csukát valamint a 10kg tömeget meghaladó amurt megtartani tilos, azt a vízbe kíméletesen és haladéktalanul vissza kell helyezni! A kifogott hal tömegének pontos megállapítása a horgász kötelessége. Éves területi engedély birtokában naptári havonta 1db a 10kg-os súlykorlátozást meghaladó amur megtartható!

 

Ponty halfajból adott naptári héten (hétfő 0 órától vasárnap 24 óráig) legfeljebb 6 db, ifjúsági területi engedéllyel hetente 3 db tartható meg

 

A csuka fajlagos fogási tilalmának kezdetétől a süllő fajlagos fogási tilalmának végéig ragadozó halakra célzottan horgászni, élő és döglött csalihalat, halszeletet, műcsalit a horgászhelyen és a horgászcsónakban tartani, azzal horgászni, továbbá balint, csukát, kősüllőt, sügért, süllőt megtartani tilos! Kivételt képez a célzott harcsahorgászat, amely kifejezetten harcsázó szerelékkel és 15 cm-nél nem kisebb élő csalihallal használható!

A harcsázó szerelék fogalmát az egyesületi horgászrend részletesen meghatározza.

 

Etetőhajó használatának szabályai: vízterületünkön etetőhajót csak a területi engedély mellé kiegészítő engedélyként megvásárolt ún. behúzós engedély birtokában lehet használni. Az etetőhajó használatának szabályait, a behúzós engedélyre vonatkozó fajlagos és darabszám korlátozásokat az egyesületi horgászrend részletesen meghatározza.

 

 

FELSŐVÍZ HORGÁSZRENDJE fejezet kiegészült a következő rendelkezéssel:

 

 A csónakkal rendelkező horgász köteles a csónakban látható helyen névtáblát elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a tulajdonos nevét és lakcímét!

 

FGYELEM AZ EGYESÜLETI HORGÁSZREND TELJES, ÉS HITELES SZÖVEGE A www.nadorvaros-he.hu honlapon, valamint az egyesület irodájában elérhető

 

A módosítások 2017. április 1. határidővel lépnek érvénybe!

                                                                                                       Vezetőség

Joomla templates by a4joomla