Tisztelt nádorvárosi és vagongyári horgászegyesületi tagok!


A Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület (NSHE), és a Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület (MVGHE) vezetősége által kijelölt személyek között 2012. októbere óta folynak megbeszélések arról, hogy a két külön-külön is nagy múlttal, hagyományokkal rendelkező egyesület egyesülésére milyen formában, milyen elképzelések, és konkrét célok elérése érdekében van szükség. Nyilván a két horgász egyesület összeolvadásának, egyesülésének gondolata többekben kételyeket, ellenérzéseket, vagy adott esetben indulatokat vált, válthat ki. Mindez részben érthető, azonban ha higgadtan, logikusan belegondolnak, ez több szempontból egy ésszerű, teljesen racionális elképzelés, mely mind rövid, mind hosszú távon a két egyesület tagságának érdekeit szolgálja. Tisztelt horgásztársak! A mai társadalmi, gazdasági körülményeket, a folyamatos, szinte már követhetetlen változásokat nap mint nap mindnyájan a saját bőrünkön érezzük. Alapvető, hogy szemléletmódunkon, gondolkodásunkon változtassunk. Nem elegendő, ha utólag alkalmazkodunk bizonyos változásokhoz, az sem célravezető megoldás, ha a pillanatnyi körülményekhez igazodunk. Igazán akkor lehetünk sikeresek, akkor tudjuk érdekeinket érvényesíteni, céljainkat megvalósítani, ha a jövőbe tekintünk, és úgy próbálunk közösen gondolkodni, cselekedni. Nem alkalmazkodunk, hanem bizonyos folyamatokat mi próbálunk irányítani. Mindezt egy mind a tagság létszámát, mind vagyonát tekintve erős egyesület tudja csak megvalósítani!

Nyilván ezek után sokukban felmerül a kérdés, vajon az egyesülés milyen előnyökkel, vagy hátrányokkal járhat? Egyértelmű pozitívumként az alábbiak emelhetők ki:

  • A Holt-Marcal teljes hosszában egy vízkezelő felügyelete és kezelése alatt állna, ezáltal pályázati lehetőségnél a teljes vízterület bevonható a pályázatba.
  • Az előző pontban foglaltak alapján a Holt-Marcal vízgazdálkodási tervének megvalósítása során (kotrás, visszafolyósítás, a halállomány ivóhelyeinek rehabilitációja) az egyesület érdekeit jobban lehet érvényesíteni, a program megvalósításának folyamatába az egyesület be tudna kapcsolódni, javaslatainkat, észrevételeinket figyelembe vennék.
  • Mindkét fél részéről bővül a sporttársak horgásztatásának lehetősége, oly formában, hogy a meglévő, kialakított tanyarendszer sem az MVGHE, sem az NSHE esetében nem változik, a sporttársak meglévő tanyáikat megtarthatják.
  • Az egyesülés gazdaságosabb telepítési lehetőségeket rejt magában.
  • A pénzügyi és vagyoni helyzet ismeretében, illetve a létszám tekintetében is egy erős civil szervezet jön létre
  • Az egyesülés előnyös helyzetet teremthet a 2015-ben várható, a vízterület kezelésére kiírandó pályázatban történő sikeres, eredményes részvételre.

Az egyesülésnek a tagságra nézve nincsenek hátrányos következményei! A megbeszéléseken az NSHE és az MVGHE által delegáltak mindvégig a két egyesület tagságának az érdekeit tartották szem előtt. Ennek értelmében az alábbi kérdésekben született megállapodás:

  • A két egyesületnél jelenleg kialakított tanyarendszer az új egyesület létrehozását követően nem kerül megváltoztatásra. Mind az NSHE, mind az MVGHE tagsága az egyesülést követően is megtarthatja a jelenlegi horgászhelyeket (stégeket). A tanyahelyek nem kerülnek újraosztásra!
  • Az egyesülést követően nem lesz az egész vízterületre érvényes területi engedély kiadva. Továbbra is külön területi jegy lesz értékesítve az alsó (NSHE kezelésében lévő vízterület), és felső vízre (MVGHE kezelésében lévő vízterület). Ezzel párhuzamosan azonban – annak, aki ezzel élni kíván – biztosított lesz, hogy kedvezményes feltételek mellett váltson területi engedélyt a jelenleg még másik egyesület kezelésében lévő vízterületre.
  • Az egyesülést követően a halasítást tekintve, mind az NSHE, mind az MVGHE megtartja a függetlenségét. A két vízterületet elválasztó zsilipnél elhelyezett halrács nem kerül eltávolításra.
  • Az egyesülés a tagságra nézve nem jár drasztikus költségnövekedéssel. A jegyárak nem fognak elviselhetetlen terhet róni a tagságra.

Bízunk abban, hogy a fentiek kellő garanciát biztosítanak a tagságnak, és valamennyi horgásztársunk számára egyértelművé válik, hogy az egyesülés közös érdekeinket szolgálja úgy, hogy alapjaiban a szabadidőnk kedvelt eltöltésének feltételei, körülményei nem változnak meg!

Végezetül szeretnénk még egy dologra rávilágítani. Az egyesülés nem két egyesület vezetőségének, hanem a két egyesület tagságának érdekeit szolgálja. Kérjük Önöket, hogy ezt a rövid tájékoztató anyagot ennek tükrében tanulmányozzák!

 

Győr, 2012. november 20.

Horgásztársi üdvözlettel:   NSHE-MVGHE képviselői

 

Kibővített tájékoztató anyag elérhetősége.

Joomla templates by a4joomla